Mat tro tradition

Sverige är idag ett mångkulturellt land. Att fira Ramadan i Iran, att fasta varje onsdag och fredag i Grekland och att inte blanda kött och mjölk i Israel är helt naturligt. Men hur gör man om man bor i Sverige? Och hur gör man när man arbetar i köket på restauranger, skolor, daghem och sjukhus?
Boken ska försöka bringa klarhet i olika religioners matregler och högtider. Den kan också vara en hjälp vid planering och tillagning av maträtter till personer med olika religiös bakgrund.
Boken är tyvärr slut hos förlaget, Libers förlag, men den finns att låna på de flesta bibliotek.
Jag håller också föreläsningar och kurser om mat och religion.

Matlagning 1

Att laga mat på ett yrkesmässigt sätt kräver kunskaper om både moderna och traditionella matlagningsmetoder.
Förutom kunskaper om olika matlagningsmetoder krävs också kunskaper om hur man planerar tillagningen, beräknar mängder, arbetar hygieniskt och använder olika redskap på ett ergonomiskt och säkert sätt. Boken innehåller grunderna i hur arbetet i köket kan organiseras och planeras, kökets redskap, maskiner och annan utrustning samt grundläggande matlagningsmetoder.

Den är indelad i fyra delar:
Organisation, planering och utrustning
Varmkök
Kallkök
Recept

Boken avslutas med en lista med de vanligaste facktermerna som används i ett restaurankök.

 

SVENSKA PUBLISHING-PRISET 2014
"För ett äckelfräckt omslag, instruktivt foto, klargörande texter och bra repro."matlagning1 svenskapublishingpriset2014 grupp

Så löd juryns motivering när Matlagning 1 kammade hem Svenska Publishing-Priset,
en heltäckande grafisk kommunikationstävling, i kategorin Läromedel.

Här kan du köpa boken hos Liber >>

 


 

Livsmedels- och näringskunskap

Boken Livsmedels- och näringskunskap ger kunskaper om våra livsmedel; hur de ska hanteras och vägen från råvaruproduktion till färdiglagad maträtt. Att arbeta professionellt med att bereda och tillaga mat kräver kunskaper om hur produktion, transporter och lagring av livsmedel påverkar slutprodukten.
Hälsan är beroende av en allsidig och näringsriktig kost.
I samband med de olika livsmedelsgrupperna presenteras olika näringsämnesgrupper. Det ger en tydlig koppling mellan de olika näringsämnena och i vilka livsmedel man kan finna dem. Även kostbehov för olika grupper presenteras.
Viktiga frågor är hur etiska och miljömässiga krav som ställs vid livsmedelsproduktionen. Hur behandlas djuren vi äter, hur påverkar odlingen vår miljö och vilka arbetsförhållanden gäller för de som arbetar i produktionen? Boken tar upp flera av viktigaste frågorna.
Boken är indelad i åtta delar:
• Maten, människan och miljön
• Proteiner
• Fetter
• Kolhydrater
• Vitaminer
• Mineraler
• Andra typer av råvaror och livsmedelstillsatser
• Matberedning och näringsinnehåll
Livsmedels- och näringskunskap är skrivet för kursen livsmedels- och näringskunskap 1 på gymnasiet.