Livsmedels- och näringskunskap

Boken Livsmedels- och näringskunskap ger kunskaper om våra livsmedel; hur de ska hanteras och vägen från råvaruproduktion till färdiglagad maträtt. Att arbeta professionellt med att bereda och tillaga mat kräver kunskaper om hur produktion, transporter och lagring av livsmedel påverkar slutprodukten.
Hälsan är beroende av en allsidig och näringsriktig kost.
I samband med de olika livsmedelsgrupperna presenteras olika näringsämnesgrupper. Det ger en tydlig koppling mellan de olika näringsämnena och i vilka livsmedel man kan finna dem. Även kostbehov för olika grupper presenteras.
Viktiga frågor är hur etiska och miljömässiga krav som ställs vid livsmedelsproduktionen. Hur behandlas djuren vi äter, hur påverkar odlingen vår miljö och vilka arbetsförhållanden gäller för de som arbetar i produktionen? Boken tar upp flera av viktigaste frågorna.
Boken är indelad i åtta delar:
• Maten, människan och miljön
• Proteiner
• Fetter
• Kolhydrater
• Vitaminer
• Mineraler
• Andra typer av råvaror och livsmedelstillsatser
• Matberedning och näringsinnehåll
Livsmedels- och näringskunskap är skrivet för kursen livsmedels- och näringskunskap 1 på gymnasiet.